Home Organizacja pracy Organizacja pracy
Organizacja pracy PDF Drukuj Email
środa, 28 kwietnia 2010 10:54

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6 - 7.30 Zabawy dowolne według własnej inwencji dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne itp.); działania nauczyciela o charakterze obserwacyjnym
7.30 – 8.00 Zabawy ogólnorozwojowe, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi
8.00 -8.10 Ćwiczenia poranne (zabawa ruchowa) oraz czynności higieniczno-porządkowe
8.10 - 8.30 Śniadanie
8.30- 9(dzieci młodsze)
8.30 – 9.30 (dzieci starsze)
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą
9 – 11.30(dzieci młodsze)
9.30 – 11.30 (dzieci starsze)
Spacery gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie zainteresowań dzieci
11.30 - 11.40 Czynności higieniczno-porządkowe oraz przygotowanie do obiadu
11.40 - 12.10 Obiad
12.10 - 13.45 Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, Dzieci starsze – zabawy relaksacyjne i integrujące grupę, spotkania z literaturą dziecięcą, zabawy i ćwiczenia utrwalające i rozwijające wiadomości dzieci, gry i zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym
13.45 - 13.55 Czynności samoobsługowe, porządkowe i przygotowanie do podwieczorku
13.55 - 14.10 Podwieczorek
14.10 – 16.00 Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, zajęcia rozwijające zgodne z potrzebami dzieci, rozmowy kierowane, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci