Home Organizacja pracy INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 czerwca 2018 07:58

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Pionkach, ul. Targowa 9, 26-670 Pionki, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 2. W sprawach związanych z danymi Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka proszę kontaktować się z dyrektorem przedszkola.

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

  1. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

  2. niezbędnych do wykonania umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  3. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;

  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres ustalony na podstawie innych zgód.

 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 


 

Pionki, dn. 25.05.2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 3 w Pionkach, z siedzibą w Pionkach ul. Targowa 9, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji statutowych działań przedszkola, dla potrzeb niezbędnych w zakresie rekrutacji, spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz promocji za pośrednictwem różnego typu mediów z uwzględnieniem mediów elektronicznych (strony internetowe, portale społecznościowe, gazety, czasopisma, itp.). Zgoda obejmuje nieodpłatne udostępnienie wizerunku. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (z wyjątkiem danych podlegających archiwizacji zgodnie z innymi przepisami).

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody oraz zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Dane i wizerunki upublicznione w celach promocyjnych w mediach elektronicznych do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a nie naruszające dóbr osobistych właścicieli, mogą być zachowane jako dane archiwalne i nie podlegają dalszemu przetwarzaniu.

imię i nazwisko dzieckapodpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 3 w Pionkach, z siedzibą w Pionkach ul. Targowa 9, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji statutowych działań przedszkola, dla potrzeb niezbędnych w zakresie rekrutacji, spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz promocji za pośrednictwem różnego typu mediów z uwzględnieniem mediów elektronicznych (strony internetowe, portale społecznościowe, gazety, czasopisma, itp.). Zgoda obejmuje nieodpłatne udostępnienie wizerunku. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (z wyjątkiem danych podlegających archiwizacji zgodnie z innymi przepisami).

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody oraz zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Dane i wizerunki upublicznione w celach promocyjnych w mediach elektronicznych do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a nie naruszające dóbr osobistych właścicieli, mogą być zachowane jako dane archiwalne i nie podlegają dalszemu przetwarzaniu.

imię i nazwisko dziecka

 

podpis rodzica/prawnego opiekuna