Home Założenia programowe
Założenia programowe
Założenia programowe PDF Drukuj Email
środa, 28 kwietnia 2010 10:52

Program naszego przedszkola uwzględnia harmonijny rozwój osobowości naszych wychowanków: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.
Celem przedszkola jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu.

Pracujemy  w oparciu o program  zgodny z podstawą programową MEN pod nazwą:
,,Nasze przedszkole”,Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci

W programie punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno -przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.
Corocznie przedszkolny zestaw programów uzupełniany jest również o programy dodatkowe według wyboru nauczycieli.

 

 


 

Organizacja zajęć w naszym przedszkolu uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, oraz. aktywnością na świeżym powietrzu.
Ponadto w pracy z dziećmi wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne, oto niektóre z nich:

  • elementy "Dziecięcej matematyki" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej - metody wspomagania rozwoju umysłowego i umiejętności matematycznych dbającej o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak, aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami,
  • metody twórcze wspierająca aktywność ruchową dzieci przy jednoczesnym indywidualizowaniu ich umiejętności i potrzeb według R.Labana, W.Sherborne, A.M.Kniessów
  • Drama - edukacyjna i wychowawcza metoda aktywizacji pracy dziecka, pozwalająca uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego indywidualnych możliwości.
  • metody ,,Pedagogiki zabawy” -  sprzyjające integracji grupy, budowaniu więzi między dziećmi, pomagające bez lęku rozwijać najlepsze strony dziecka.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom zabawy ogólnorozwojowe, tj. plastyczne, muzyczno-rytmiczne , ruchowe, teatralne, podczas których dzieci rozwijają mowę i myślenie, doskonalą swoje zmysły, kształcą umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

Przedszkole kontynuuje również ideę kampanii społeczno -edukacyjnej  "Cała Polska czyta dzieciom” polegającej na zapewnieniu najmłodszym  kontaktu z książką poprzez codziennie czytanie dzieciom dla przyjemności przez 10-20 minut..Takie czytanie:

  • niezwykle stymuluje rozwój mózgu
  • przynosi wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo
  • uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie
  • daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu
  • rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię
  • stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię,