Home Założenia programowe Założenia programowe
Założenia programowe PDF Drukuj Email
środa, 28 kwietnia 2010 10:52
Spis treści
Założenia programowe
WEIECEJ
Wszystkie strony

Program naszego przedszkola uwzględnia harmonijny rozwój osobowości naszych wychowanków: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.
Celem przedszkola jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu.

Pracujemy  w oparciu o program  zgodny z podstawą programową MEN pod nazwą:
,,Nasze przedszkole”,Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci

W programie punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno -przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.
Corocznie przedszkolny zestaw programów uzupełniany jest również o programy dodatkowe według wyboru nauczycieli.